Maaiwerkzaamheden 2019

Het vaarseizoen 2019 is jammer genoeg alweer bijna voorbij. Op wat slordigheden van de maaier na hebben wij veel positieve berichten ontvangen. De komende weken wordt met de firma Fernhout geëvalueerd en vooruit gekeken naar 2020. We zullen benadrukken dat de uitvoerders op de boot zorgvuldig zijn en niet stukken overslaan zoals dit jaar is gebeurd. Het werken met twee boten heeft de hoeveelheid afval in ieder geval enorm beperkt.  

Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwsbrief Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

 

Almere, januari 2019.

Geachte leden, beste bewoners,

We zitten al weer in 2019, dus voldoende reden om even terug te kijken op recente en minder recente gebeurtenissen na de voorgaande nieuwsbrief van het begin van afgelopen jaar. En laten we wel wezen: er ís wel een en ander gebeurd sindsdien!

Uiteraard zijn de waterplanten en het maaien de belangrijkste onderwerpen geweest, naast dat van de camping en de ophaalbrug. De hete zomer heeft vaak tot even zo hete discussies geleid, maar wij menen dat de rust inmiddels enigszins is teruggekeerd.

De maaiboot is in de periode van de zomervakantie door de Stiwon verkocht, en samen met de firma Fernhout bereiden wij ons nu voor op het nieuwe seizoen en een verbeterde aanpak van de maaiwerkzaamheden. De verschillende scenario’s worden op dit moment bestudeerd en doorgerekend, bijvoorbeeld ook de optie van een ‘opruimboot’ die direct achter de maaiboot vaart en het maaisel meteen uit het water vist. We houden u op de hoogte van de voortgang en uitkomst van de gezamenlijke gesprekken.
Daarbij willen wij overigens graag nog een opmerking plaatsen: het beschimpen en uitschelden van de maaiers door enkele bewoners, draagt niet bij aan het oplossen van een probleem dat landelijk geldt, en stimuleert de vrijwilligers en beroepslui die hun best doen, evenmin. Los van het aspect fatsoen en respect.
Interessant is, dat de gemeente een ‘droogstraatinstallatie’ heeft ingericht, die ervoor zorgt dat van de gemaaide waterplanten papier gemaakt kan worden. Misschien dat in dat licht de gemeente met iets méér belangstelling dan voorheen, de groei en het maaien van de waterplanten volgt… In ieder geval wil de gemeente haar ‘maaiplan 2019’ bekend maken op de komende ALV van de VvEN die op maandag 18 maart as. zal worden gehouden. U krijgt daarvoor uiteraard nog een officiële uitnodiging.

Het voorbereiden en gereedmaken van het campingterrein is in volle gang, actuele berichtgeving vindt u steeds in de rubriek ‘Nieuws’ op de website. Wij doen ons uiterste best om u meteen op de hoogte te brengen van nieuwe wetenswaardigheden, maar helaas is de gemeente nogal karig met het regelmatig verstrekken van tijdige informatie.

Zo hebben wij ook nog steeds geen antwoord op de nieuwe overweging omtrent het ‘schelpenpad’, ondanks herhaaldelijke navraag.

Naar aanleiding van de verkoop van de maaiboot door de Stiwon gaat het bestuur van de VvEN de maaiwerkzaamhedenen zelf aansturen. De heer Willem Lelijveld, ons bestuurslid water- en plantenbeheer, zal dit vanuit ons bestuur coördineren.

 

 

Bij de ALV van afgelopen mei, werd een beroep gedaan op het bestuur te zorgen voor een collectieve regeling inzake het repareren / vervangen van de beschoeiingen van enkele huiseigenaren. Wij hebben toen uitgelegd dat wij wel willen faciliteren in het vinden van geschikte partijen daarvoor, maar dat wij niet voor de gehele wijk met al haar individuele wensen en eisen kunnen regelen dat beschoeiingen gezamenlijk worden gerepareerd dan wel vervangen. Ook hebben wij toen aanbevolen een werkgroepje per straat op te richten, maar daar is tot nog toe geen reactie op gekomen. Mochten er tóch belangstellenden zijn, meldt u dan bij Willem Lelijveld ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Tevens roepen wij u opnieuw op om nieuwe bewoners aan te sporen zich aan te melden voor een VvEN lidmaatschap; het bestuur is vaak niet op de hoogte van verhuizingen – of te laat. Wij willen nieuwe bewoners graag welkom heten en uitnodigen lid te worden van de VvEN. Dus a.u.b. laat hen klikken op www.vvenoorderplassen.nl/bestuur/aanmelding   

 


Graag zien wij uw reactie tegemoet op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij wensen u een fijne winterperiode toe.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Vereniging van Eigenaren Noorderplassen.

Planning Werkzaamheden Fietsbrug

Zoals de varende wijkgenoten hebben kunnen zien wordt er hard gewerkt aan de Fietsbrug die het schateiland (nu camping Waterhout) verbindt met de lepelaarplassen. Voorzover ons bekend wordt eind 2019 het bewegende deel geplaatst. De klankbordgroep, door de gemeente opgezet om bewoners te betrekken in de ontwikkelingen van de Noorderplassen, behartigd de belangen zo goed mogelijk o.a. aangaande de bediening van de brug. Als meer bekend is zullen we dit met jullie delen.   

Uitbesteding maaien

Inmiddels is het maaiseizoen 2019 al weer voorbij. De groei van waterplanten was volledig anders dan in 2018 waar we te maken hadden met een ware explosie. Dit jaar kwamen de planten laat maar niet minder heftig. De enige manier om goed te kunnen bestrijden is tijdige signalering. We gaan werken met een groep "verklikkers" die per straat de stand van de plantengroei doorgeven. We proberen op basis van deze info zo goed mogelijk te plannen. Binnen ons budget kunnen we maaiboot niet onbeperkt laten uitrukken.   

Vereniging van Eigenaren Noorderplassen (Oost)

Op Koers 2
1316 VP Almere

IBAN NL15INGB 0004 5635 03

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Social