Planning Werkzaamheden Fietsbrug

Zoals de varende wijkgenoten hebben kunnen zien wordt er hard gewerkt aan de Fietsbrug die het schateiland (nu camping Waterhout) verbindt met de lepelaarplassen. Inmiddels zijn de werkzaamheden bijna afgerond.

Door de komst van camping Waterhout is het één en ander veranderd in de doorvaart van de Noorderplassen naar de Hoge Vaart. In het verleden maakten boten met een doorvaarthoogte van meer dan 2.50 gebruik van de houten ophaalbrug. In verband met de bereikbaarheid van de camping bij calamiteiten moest deze vervangen worden door een vaste brug. Als alternatief is er een vaargeul gegraven langs de andere kant van Schateiland met een nieuwe brug. Inmiddels is deze nieuwe brug, bestemd voor fietsers en voetgangers die naar de Lepelaarplassen willen bijna klaar. Aangezien dit de enige route is voor schepen met een doorvaarthoogte van meer dan 2.50 meter om op de Hoge Vaart te komen is de brug ook weer beweegbaar. Jammer genoeg is om verschillende redenen het gebruik van afstandsbediening niet meer mogelijk. Leden van de het bestuur van de VvE NP zijn met de gemeente en Knipscheer in overleg en krijgen de kans om mee te praten over de invulling van de brugbediening en de positie van de knoppen t.o.v. de steigers. Het streven is om kleine en grote boten in weer en wind te kunnen laten aanmeren zonder dat er halsbrekende toeren uitgehaald moeten worden.

Diepte vaargeul

Een aantal leden maakt zich zorgen over de diepgang van de nieuwe vaargeul. De gemeente heeft ons verzekerd dat als de werkzaamheden rond de brug afgerond zijn er zorgvuldig naar de diepte gekeken wordt. Waar nodig zal worden gebaggerd. We gaan er vanuit dat een minimale diepte van 2.40 meter gerealiseerd zal worden. 

Uitbesteding maaien

Inmiddels is het maaiseizoen 2019 al weer voorbij. De groei van waterplanten was volledig anders dan in 2018 waar we te maken hadden met een ware explosie. Dit jaar kwamen de planten laat maar niet minder heftig. De enige manier om goed te kunnen bestrijden is tijdige signalering. We gaan werken met een groep "verklikkers" die per straat de stand van de plantengroei doorgeven. We proberen op basis van deze info zo goed mogelijk te plannen. Binnen ons budget kunnen we de maaiboot niet onbeperkt laten uitrukken.   

Vereniging van Eigenaren Noorderplassen (Oost)

Op Koers 2
1316 VP Almere

IBAN NL15INGB 0004 5635 03

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Social