Nieuwsbrief november 2019

Goed nieuws! Steeds meer wijkgenoten voelen zich betrokken bij de VvEN!

Op een enkeling na heeft iedereen de contributie over 2018 betaald en bijna alle facturen 2019 zijn gelukkig voldaan. Wil iedereen die nog niet betaald heeft de bijdrage alsnog even overmaken? Ook als je huis al verkocht is of te koop staat is het de bedoeling dat je de contributie betaalt.  De inkomsten uit de contributie en de bijdragen van niet-leden wordt o.a. gebruikt om de waterplanten te bestrijden. Om prettig te kunnen zwemmen en varen moet er gemaaid worden. Iedereen zal hier een bijdrage aan moeten leveren ook al houd je niet van water! We kunnen niemand verplichten lid te worden van de VvEN maar samen zijn we sterk.

Een Jachthaven aan de Noorderplassen 

Komtie wel of komtie niet  Zoals we allemaal hebben kunnen lezen heeft de Floriade gevolgen voor de watersport in Almere. Haddock, toch een begrip voor veel watersporters, heeft plaatst moeten maken voor en andere bestemming. Het gevolg is dat Almere geen binnendijkse jachthaven meer heeft en dat een aantal booteigenaren opzoek moest naar een nieuwe ligplaats. We hebben al in de krant kunnen lezen dat de Noorderplassen als geschikte locatie wordt genoemd. De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren met als onderwerp, heeft Almere behoefte aan een jachthaven en als dit het geval is wat zou de beste locatie dan kunnen zijn.

In dit onderzoek worden verschillende afwegingen gemaakt en de belangen van verschillende partijen worden afgewogen. In eerste instantie leek het erop dat de mening van de bewoners van de Noorderplassen hierin niet werd meegenomen maar daar wordt nu anders naar gekeken.

Een groot aantal bewoners van de Noorderplassen-Oost heeft zich over de plannen uitgesproken en inmiddels buigt een werkgroepje zich over het traject dat de gemeente volgt. Daarnaast wordt gekeken naar de gevolgen van de komst van een jachthaven met tenminste 300 ligplaatsen, horeca faciliteiten en andere hieraan gerelateerde zaken zoals parkeerruimte, werkplaats en winterberging. Vanuit de leden komen vooral zorgen aangaande veiligheid en waterkwaliteit naar voren.

Fietsbrug

Door de komst van camping Waterhout is het één en ander veranderd in de doorvaart van de Noorderplassen naar de Hoge Vaart. In het verleden maakten boten met een doorvaarthoogte van meer dan 2.50 gebruik van de houten ophaalbrug. In verband met de bereikbaarheid van de camping bij calamiteiten moest deze vervangen worden door een vaste brug. Als alternatief is er een vaargeul gegraven langs de andere kant van Schateiland met een nieuwe brug. Inmiddels is deze nieuwe brug, bestemd voor fietsers en voetgangers die naar de Lepelaarplassen willen bijna klaar. Aangezien dit de enige route is voor schepen met een doorvaarthoogte van meer dan 2.40 meter om op de Hoge Vaart te komen is de brug ook weer beweegbaar. Jammer genoeg is om verschillende redenen het gebruik van afstandsbediening niet meer mogelijk. Leden van de het bestuur van de VvE NP zijn met de gemeente en Knipscheer in overleg en krijgen de kans om mee te praten over de invulling van de brugbediening en de positie van de knoppen tov steigers. Het streven is om kleine en grote boten in weer en wind te kunnen laten aanmeren zonder dat er halsbrekende toeren uitgehaald moeten worden. Als we over de details meer info hebben zullen we deze met jullie delen.

Vaargeul

Een aantal leden maakt zich zorgen over de diepgang van de nieuwe vaargeul. De gemeente heeft ons verzekerd dat als de werkzaamheden rond de brug afgerond zijn er zorgvuldig naar de diepte gekeken wordt. Waar nodig zal worden gebaggerd. We gaan er vanuit dat een minimale diepte van 2.40 meter gerealiseerd zal worden.

Steigers

Een ander aandachtspunt is de staat van de overgebleven steigers. Naar aanleiding van vragen over het onderhoud heeft de gemeente ons medegedeeld dat er geen budget is voor uitvoerig onderhoud. Het bestuur heeft gemeente uitgelegd dat veel van de bewoners en passanten regelmatig gebruik maken van deze steigers. Door de komst van de camping en het verwijderen van de remwerken rondom de Plas zijn er nog maar een paar aanmeermogelijkheden. We blijven erop aandringen dat deze steigers van belang zijn en veel gebruikt worden.

AED's
In overleg met twee deskundige bewoners van de Loefzijde te weten: Hans Stadtler (BHV deskunidge) en Willem Baars van de Hartkliniek.com, waren wij in de gelegenheid om voor een scherpe prijs"3 AED's aan te kunnen schaffen. Daarnaast hebben we 3 bewoners bereid gevonden om hun gevel beschikbaar te stellen voor het ophangen van de AED's. Waarvoor wij de bewoners hartelijk danken.
Op de volgende adressen wordt een AED opgehangen: Lijzijde 2, Op Koers tussen 2 en 4 en Land in Zicht 2.

 

Vereniging van Eigenaren Noorderplassen (Oost)

Op Koers 29
1316 VN Almere

IBAN NL15INGB 0004 5635 03

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Social